Internationale klimaatconferentie op het HDC

Printvriendelijke versie
vrijdag, 24 februari, 2017

Wat een idee, een klimaatconferentie houden op school. Onze leerlingen krijgen in de nabije toekomst te maken met de gevolgen van onze historische en actuele uitstoot van broeikasgassen. Via een klimaatdebat willen we samen met hen meer inzicht krijgen in de klimaatproblematiek en de uitdagingen om tot een internationaal klimaatakkoord te komen.

De leerlingen vertegenwoordigden een land en vormden allianties op onze Conference Of Parties (COP). Niet enkel Rusland, China en de VS namen deel. Ook OPEC-landen, Europa en zelfs Tuvalu was aanwezig. 

Ze kregen drie resoluties voorgeschoteld rond voeding, broeikasgassenuitstoot en klimaatfonds, waarover ze met elkaar debatteerden.

Geen makkelijke opgave met al die uiteenlopende standpunten om tot één amendement te komen. De leerlingen namen hun rol ernstig en verdedigden hun eigen belangen zeer goed. De debatten zelf verliepen heel goed: al snel nam iemand de rol van voorzitter en vicevoorzitter en zij zorgden ervoor dat iedereen aan het woord kwam en de tijd goed verdeeld werd. Argumenten voor en tegen kwamen ter sprake en de urgentie om iets te doen, zorgde voor toegevingen van bepaalde landen. Op het einde van de voormiddag kwam het dan tot een stemming: elk land kreeg één stem. Unaniem waren de landen niet, maar de amendementen werden telkens door een meerderheid goedgekeurd. De moderator van Studio Globo zorgde nog voor de kritische slotbemerking dat de amendementen niet vooruitstrevend genoeg en soms ook niet haalbaar waren. De opwarming onder de 2°C  behouden, is het doel van de COP te Parijs en zal in de toekomst nog de nodige acties eisen.

Beste leerlingen, jullie inzet, samenwerking, luisterbereidheid waren super. Proficiat!

Mevr Desendere, Mevr Decoene, Mevr Maertens en M. van Dievoet.

Enkele reacties van de leerlingen:

Ik vond het een leuke inleving als echte politicus in zo’n klimaattop debatteren.

Ik vond het heel interessant, maar de extra uitleg die gegeven werd over de allianties was te langdradig en overbodig.

Volgend jaar opnieuw organiseren want als jongeren worden we te weinig rechtstreeks geconfronteerd met het klimaat.

Het was een toffe ervaring! Soms moeilijk omdat onze persoonlijke mening anders is dan de mening van ons land.

Het klimaatdebat was leuker dan gewoon les krijgen over de klimaatverandering.

De voorbereiding was nuttig, want anders zou niemand weten waarover het gaat en zou het debat veel moeilijker verlopen.

De voorbereiding was leuker dan het klimaatdebat zelf.

Ik vond het leerrijk. Je leert tijdens het voorbereiden en het debat bij over de standpunten van de verschillende landen.

Een mooi initiatief. Je krijgt heel veel te weten over andere landen en je beseft dat tot een besluit komen waar iedereen baat bij heeft niet gemakkelijk is.