Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)

Printvriendelijke versie

VCLB Leuven (VCLB)

Karel Van Lotharingenstraat 5
3000 Leuven

Tel:     016 28 24 00             Email:     info@vclbleuven.be

Directeur:

Filip Mels

CLB-medewerkster voor onze school:

Frances Perquy, CLB-anker, alle leerlingen
De CLB-anker is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders.

Naast de anker maken ook een arts en paramedisch werker deel uit van het CLB-team. Zij staan in voor de medische onderzoeken (1e en 3e jaar), vaccinaties en vragen over gezondheid.

Mathieu Lovenich, CLB-arts
Ann Buntinx, CLB-verpleegkundige
Zij staan in voor de medische onderzoeken (1e en 3e jaar), vaccinaties en vragen over gezondheid.

De namen, contactgegevens en een foto van de CLB-medewerkers vind je hier.

De CLB-ankers zijn aanwezig in onze school op dinsdag en vrijdag.

 

Wat en hoe?
 
Leerlingen en ouders kunnen bij het CLB terecht met vragen over leren en studeren, studiekeuze, welbevinden en gezondheid. CLB-medewerkers geven informatie, advies, een korte begeleiding en verwijzen naar andere hulp als dit nodig is. Het CLB werkt aanvullend op de interne zorg van de school.
Het CLB biedt enkel hulp als er een vraag is van leerling, ouders of school en de leerling ermee instemt. Het CLB werkt in het belang van de leerling, onafhankelijk, vertrouwelijk en gratis.
Meer informatie vindt u op deze pagina en in deze brochure.
 
Hulp buiten school en CLB
 
Ook buiten school en CLB kunnen jongeren terecht voor hulp via gesprek, chat of telefoon.