Schoolteam

Printvriendelijke versie
Frank Baeyens, Directeur

Rudi Demoitié

Daniël Caron

Frank Baeyens

directeur

frank.baeyens@hdc.ksleuven.be

 

Rudi Demoitié

adjunct-directeur

rudi.demoitie@hdc.ksleuven.be

 

Daniël Caron

directeur leerlingenzorg

daniel.caron@hdc.ksleuven.be

 

Maud Tommissen

Els Pitschon

coördinator 1e graad

els.pitschon@hdc.ksleuven.be

 

Caroline Dewallens

coördinator 2e graad

caroline.dewallens@hdc.ksleuven.be

 

Maud Tommissen

coördinator 3e graad

maud.tommissen@hdc.ksleuven.be

 

Gunter Meerkens Daniël Reniers Josse Versin

Gunter Meerkens

directiesecretaris

info@hdc.ksleuven.be

 

Dany Reniers

econoom

dany.reniers@hdc.ksleuven.be

 

Josse Versin

preventieadviseur

josse.versin@hdc.ksleuven.be

 

Het leerkrachtenkorps en het ondersteunend personeel is via e-mail bereikbaar op
voornaam.achternaam gevolgd door @hdc.ksleuven.be

leerkrachtenkorps (september 2014)

(KV, september 2014)

leerkrachtenkorps (februari 2009)
(JS, februari 2009)