Inschrijvingen

Printvriendelijke versie

Schooljaar 2019-2020

Voorrangsregeling?

Voor broers of zussen van hetzelfde gezin en voor kinderen van personeelsleden van de secundaire school.

Registreren kan vanaf .../../2019 12u tot .../.../2019 12u via voorrang.ksleuven.be.

De inschrijving in de school na registratie start op .../.../2019 en loopt tot en met .../.../2019.

Inschrijfprocedure KSLeuven

Om zich in te schrijven in een school van de scholengemeenschap KSLeuven, dient u zich eerst online aan te melden. Alle informatie hierover u op de website van de scholengemeenschap KSL. Een duidelijke samenvatting van de data en de te ondernemen stappen, vindt u onder 'Overzichtsschema'.

Huidig schooljaar 2018-2019

1e jaar

Alle informatie vind je op de website van de scholengemeenschap KSL.

de inschrijvingen zijn afgesloten

2e tot 6e jaar

Vele klassen zijn volzet, maar in sommige jaren/studierichtingen zijn nog enkele plaatsen vrij. Volgende stappen kunnen resulteren in een inschrijving

1. Registratie van de kandidaat-leerling
 
Op het secretariaat van het HDC
Tijdens de werkdagen, van 9.15 tot 12.00 en van 13.30 tot 17.00 u.
Meenemen: getuigschrift, rapport, attest en studieadvies, rijksregisternummer
 
2. De directie gaat na of er nog plaats.
3. De directie verwittigt de ouders en de kandidaat-leerling in beide gevallen (al dan niet mogelijkheid tot inschrijving).