Het Switch Team

Printvriendelijke versie
woensdag, 21 november, 2018

H allo iedereen
E en pestvrije school dat is ons doel, een licht blauwe pull dat dragen wij, een hechte groep van 19 dat zijn wij!
T eam switch, zo worden wij ook wel eens genoemd.

S amen willen wij zorgen voor een pestvrije sfeer op school.
W ij zijn leerlingen van het 6 de jaar en meter en peter van een eerste of tweede jaar die met vol enthousiasme klaarstaan voor zowel de jongeren als oudere leerlingen onder ons.
I edereen kan zijn of haar verhaal bij ons komen doen en twee leden van het Switch team zullen dit dan zo goed mogelijk bemiddelen.
T eam Switch zal je meteen ter hulp snellen nadat je op de pestknop hebt gedrukt die je terug kan vinden op Smartschool.
C yberpesten, streaming... alle vormen van pesten kunnen gemeld worden via deze pestknop.
H eb je een pestsituatie gezien? Ook dan raden we je aan op de pestknop te drukken.


T eam Switch kreeg een opleiding het voorbije jaar dus ook aan onze vaardigheden hoef je niet te twijfelen!
E n wat natuurlijk ook zeer belangrijk is, is dat de vertrouwelijke informatie tussen ons blijft! Enkel wanneer het nodig is overleggen wij met onze begeleidende leerkrachten.
A ls er nog vragen zijn kan je nog steeds terecht bij Sam Van Outrive (6HW), Evelien Vanzurpele (6LWII) of Mijnheer Van Ermen.
M aar het allerliefste wat wij wensen is dat iedereen net als wij de komende jaren met veel plezier naar school komt.

​​​​​​​