Mobibus

Printvriendelijke versie
vrijdag, 28 september, 2012

Ook dit jaar brachten de leerlingen van het vierde jaar een bezoekje aan ‘De Mobibus’.  Het is een mobiele tentoonstelling over verkeer en mobiliteit voor leerlingen van de tweede graad secundair onderwijs. Een uitstap met een missie: leerlingen veilig en duurzaam door het verkeer loodsen. Deelnemen aan het verkeer is een complexe zaak, zeker voor jongeren. Uit de ongevallenstatistieken blijkt dat in de leeftijdscategorie van 15- tot 29-jarigen het verkeer doodsoorzaak nummer één is. Het is dan ook levensbelangrijk dat jongeren de nodige kennis en vaardigheden aanleren om zich veilig in het verkeer te begeven. Zo kregen onze leerlingen onder meer filmfragmenten te zien rond verkeersveiligheid en leerden ze via ludieke filmpjes nadenken over de mogelijke gevaren in het verkeer.