woensdag 21 november 2012
De activiteit ‘jump for fun’, georganiseerd door de raggers was een groot succes! Van iedere klas kwamen vele nieuwsgierigen kijken en springen, samen met hun titularis. Er werd ook uitgekeken naar de grote geheime prijs! M. Caron en M. Croes konden hun nieuwsgierigheid ook niet weerstaan en kwamen ook supporteren.
maandag 19 november 2012
Het O.L.C. werd op 16 november omgetoverd tot wiskunde-arena. De leerlingen werden opgedeeld in groepjes van 3 of 4. Ze hadden maar 1 taak: het oplossen van een wiskundig probleem. De opdracht ging dit jaar rond 'Vouwen van papiertjes', maar was dit wel zo eenvou(w)dig !?
maandag 19 november 2012
Maandag 19 november was de eerste eucharistieviering van dit schooljaar met het thema: de regenboogkleuren. Eerst was er een welkomstwoordje van Mr Croes. Ook de priester deed een woordje. Daarna voerde 1L1 een toneeltje op over de kleuren van de regenboog.
woensdag 14 november 2012
Opnieuw bewezen onze HDC-leerlingen heel wat chemisch talent te hebben. 31 laatstejaarsleerlingen namen deel aan de eerste ronde van de chemie-olympiade. Ze scoorden gemiddeld 67%, een stuk boven het Vlaamse gemiddelde van 52%. Drie van onze leerlingen behaalden zelfs 92 %!
vrijdag 19 oktober 2012

Op vrijdag 19 oktober was het Dag van de Jeugdbeweging: een dag die, ook op school, ongetwijfeld gevierd moest worden.

dinsdag 09 oktober 2012
De eerstejaars gingen op 9 oktober 2012 op natuurbelevingsdag te Blanden. Een kort verslagje van een leerling...
dinsdag 09 oktober 2012
Op negen oktober 2012 zijn we met verschillende klassen van het tweede jaar op excursie geweest. De uitstap werd geleid door onze leerkrachten aardrijkskunde. Wij belandden in de bus met mijnheer Van Bever, die ons tijdens de rit heel veel vertelde over alles wat we buiten konden zien.

Voor het volledige verslag...

Pagina's