donderdag 07 februari 2013
Tijdens de aardrijkskundelessen over het thema ‘atmosfeer’, kregen de leerlingen van 5 wetenschappen bezoek van twee onderzoekers van de KU Leuven. Femke en Filip kwamen hen twee onderzoeksvragen stellen. Wat is een wolk? Wat is wind? Aan de hand van een iPad-les of via experimenten werden deze vragen gaandeweg beantwoord.
woensdag 06 februari 2013
22 leerlingen van onze school deel aan de 18de geo-olympiade. De aula van de KU Leuven was gevuld met een 170-tal deelnemers van heel Vlaams Brabant. Eerst was er een vragenronde zonder atlas waarin de leerlingen tien vlaamse steden moesten herkennen op basis van twee foto’s waarop verkeersborden, wegwijzers stonden met afstanden naar nabije plaatsen. Daarna...
dinsdag 05 februari 2013
De leerlingen van 5WEWIi gingen een ganse dag aan het werk als biotechnologen in een labo van de afdeling biochemie van Groep T. Met als thema een gen in mijn boterham gingen ze op zoek naar de genetisch gemodificeerde gistcellen.
maandag 28 januari 2013
Vier klassen van het 6e jaar trokken naar Brussel voor een bezoek aan het Federaal Parlement. Een aangename uitstap, op een afgeschafte trein en een niet gekregen maar wel beloofd drankje na. We liepen door de gangen van Kamer en Senaat, bewonderden portretten en bustes van koningen, koningen en belangrijke politici, ..., zagen Linda De Win geschminkt worden...
vrijdag 25 januari 2013
De leerlingen van 5HW het Universitair Psychiatrisch Ziekenhuis van Kortenberg. Doel was hun beeldvorming rond psychiatrie te verbreden. We werden hartelijk ontvangen en kregen deskundige uitleg over de werking van het ziekenhuis. Nadien kwamen een psychiatrisch verpleegkundige en een patiënt van de afdeling eetstoornissen getuigen over het leven op deze afdeling.
donderdag 24 januari 2013
Wim Geysen confronteerde onze zesdejaars met het thema verkeersveiligheid. De theatermonoloog vertelt het verhaal van feestende jongeren die hun avond zien veranderen in een nachtmerrie. Aansluitend leest de acteur voor uit zijn boek "Zonder afscheid". Het geheel doet de leerlingen nadenken over veilig verkeer en maakt duidelijk dat zowel jongeren als volwassenen een verantwoordelijkheid dragen.
donderdag 24 januari 2013
Klassen van het eerste jaar houden samen met hun leraar Plastische Opvoeding een blog bij en geven vorm aan hun artistieke ontdekkingstocht!

Pagina's