maandag 21 januari 2013
In het kader van de lessen Nederlands trokken de leerlingen van het tweede jaar naar het Openbaar Entrepot voor de Kunsten (OPEK) aan de vaart in Leuven, de thuishaven van fABULEUS. Zij speelde voor ons het zondagavondgevoel.
vrijdag 18 januari 2013
In het kader van de vak wetenschappelijke vorming trok 5LWE en 5MTWE naar de faculteit bio-ingenieurswetenschappen waar ze te maken kregen met een moordzaak. Aan de hand van een aantal onderzoeken gingen ze op zoek naar de dader. Het nemen van vingerafdrukken, inktanalyse, DNA-sporenonderzoek, ... werd deskundig toegelicht en vervolgens konden ze in kleine groepjes zelf aan de slag.
donderdag 17 januari 2013
Het theatergezelschap Uitgezonderd het toneelstuk “de stelling van A” in de feestzaal van onze school. Veilig omgaan met internet en de problematiek van het cyberpesten stonden hier centraal. De leerlingen van het eerste jaar keken geboeid. Hierbij kan je een ervaring lezen van Dries van 1MW1
woensdag 16 januari 2013

Vraag : Waar vind je 200 jongeren bereid om, vrijwillig, op een vrije woensdagnamiddag, 3 uren te spenderen aan wiskundige problemen over trollen, feeën, spoken en kussende cirkels?

Antwoord: in het HDC, tijdens de Vlaamse Wiskunde Olympiade.
maandag 14 januari 2013
Ook dit jaar streek het klimaatcasino neer in onze school tijdens de eerste week na de kerstvakantie. Het klimaatcasino is een tentoonstelling over de opwarming van de aarde en hoe we daar iets aan kunnen doen. Het gaat evenwel niet om een doordeweekse tentoonstelling, nee het betreft een interactieve werkvorm waarbij de leerlingen in kleine groepjes inzicht verwerven over de toestand van onze planeet.
donderdag 10 januari 2013
Iris Caluwaerts , studiekeuzebegeleider op HDC, gaf een boeiende info-avond over het hoger onderwijs voor de ouders van de laatstejaarsleerlingen van HDC. 80 ouders waren die avond present. Ze leerden er de BAMA-structuur kennen, vernamen wat HDC onderneemt op vlak van studiekeuzebegeleiding van hun zoon of dochter, en wat zij als ouder kunnen doen.
dinsdag 08 januari 2013
In het kader van de lessen wetenschappelijke vorming namen de leerlingen van 5LWIe en GWIe deel aan een workshop rond energie en het bouwen van een organische zonnecel. Aansluitend werd een bezoek gebracht aan de clean room van dit onderzoekscentrum dat tot de wereldtop behoort in het domein van nano-elektronica en nanotechnologie.

Pagina's