donderdag 10 januari 2013
Iris Caluwaerts , studiekeuzebegeleider op HDC, gaf een boeiende info-avond over het hoger onderwijs voor de ouders van de laatstejaarsleerlingen van HDC. 80 ouders waren die avond present. Ze leerden er de BAMA-structuur kennen, vernamen wat HDC onderneemt op vlak van studiekeuzebegeleiding van hun zoon of dochter, en wat zij als ouder kunnen doen.
dinsdag 08 januari 2013
In het kader van de lessen wetenschappelijke vorming namen de leerlingen van 5LWIe en GWIe deel aan een workshop rond energie en het bouwen van een organische zonnecel. Aansluitend werd een bezoek gebracht aan de clean room van dit onderzoekscentrum dat tot de wereldtop behoort in het domein van nano-elektronica en nanotechnologie.
vrijdag 30 november 2012
De leerlingen van 5HW brachten een bezoek aan de interessante tentoonstelling 'Nerveuze vrouwen' in het Museum Dr. Guislain te Gent. Een gids leidde hen rond en legde uit hoe deze tentoonstelling de geschiedenis wil brengen van de evolutie van de psychiatrie voor vrouwen. Vrouwen worden al eeuwenlang als 'nerveuzer' dan mannen beschouwd, maar is dat wel zo?
vrijdag 23 november 2012
165 leerlingen van het 5e en 6e jaar uit de richtingen wetenschappen en wiskunde kregen vrijdagvoormiddag de kans om in het kader van de wetenschapsweek een halve dag te proeven van het leven van een wetenschapper. Ze konden kiezen uit 10 activiteiten, allen georganiseerd door een instelling van de Associatie KU Leuven. Via een online bevraging lopen hoofdzakelijk positieve reacties binnen. Een kleine selectie...
woensdag 21 november 2012
Onze 6HW-ers mochten op woensdag 21 november een halve dag politicoloog of pedagoog spelen... Eén groep leerlingen maakte kennis met de richting politieke wetenschappen, en kreeg uitleg over een onderzoek rond politieke kennis en voorkeur van jongeren. De klas werd ook getest en bleek erg progressief en links te zijn. In het tweede deel mochten de leerlingen zelf een partij oprichten...
woensdag 21 november 2012
De activiteit ‘jump for fun’, georganiseerd door de raggers was een groot succes! Van iedere klas kwamen vele nieuwsgierigen kijken en springen, samen met hun titularis. Er werd ook uitgekeken naar de grote geheime prijs! M. Caron en M. Croes konden hun nieuwsgierigheid ook niet weerstaan en kwamen ook supporteren.
maandag 19 november 2012
Het O.L.C. werd op 16 november omgetoverd tot wiskunde-arena. De leerlingen werden opgedeeld in groepjes van 3 of 4. Ze hadden maar 1 taak: het oplossen van een wiskundig probleem. De opdracht ging dit jaar rond 'Vouwen van papiertjes', maar was dit wel zo eenvou(w)dig !?

Pagina's