Aan de slag met satellietbeelden

Printvriendelijke versie
zondag, 18 november, 2018

 

Satellietbeelden zijn een alledaags gegeven geworden. Iedereen gebruikt ze in populaire toepassingen als Google Earth, Google Maps en ze duiken regelmatig op in de actualiteit om de toestand van het milieu te belichten (bosbranden, orkanen, ... ). Maar hoe haalt een geograaf nuttige informatie uit satellietbeelden? 
Daarom trokken we met de leerlingen tijdens de lessen wetenschappelijke vorming er op uit. Op 15 november bezochten we het Geo-instituut van de KU Leuven om er zelf aan de slag te gaan met satellietbeelden.  Tijdens deze workshop onderzochten de leerlingen de spectrale signatuur van het aardoppervlak en berekenden ze het oppervlak aan groen in de stad Brussel.  Zo verkenden ze een actuele onderzoeksmethode waarmee geografen mee zoeken naar oplossingen voor maatschappelijke problemen als verwoestijning, ontbossing, verstedelijking, ...

Mevr. Decoene en mevr. Maertens