Fauna en flora in Doode Bemde

Printvriendelijke versie
dinsdag, 24 mei, 2016

In mei gingen de leerlingen van 4-wetenschappen op excursie naar het natuurgebied de Doode Bemde in Neerijse. Onder begeleiding van de leraren biologie en chemie voerden ze daar een chemisch en biologisch wateronderzoek uit. Nadien werden deze resultaten aan elkaar gekoppeld in de lessen biologie om conclusies te trekken over de gevolgen van de waterkwaliteit voor de fauna en flora in dit ecosysteem.

Het was een leerrijke, zonnige uitstap!