Interne leerlingbegeleiding (ILB)

Printvriendelijke versie

Heb je nood aan een goed gesprek?
Zoek je informatie, advies, hulp?

Je zal misschien eerst proberen met je vrienden of ouders te praten.

Op school kan je steeds terecht bij de klassenleraars, de vakleraars, de studiemeesters, leerlingenbegeleiders of iemand van de directie.

Kortom, er is altijd wel iemand op wie je kan vertrouwen en die naar je verhaal wil luisteren zonder dat hij je tot iets verplicht of het aan anderen doorvertelt. Deze mensen zullen jouw probleem steeds ernstig nemen.

 

Daarnaast zijn er op school drie leerkrachten die zich intensiever bezighouden met leerlingenbegeleiding. Deze leerlingenbegeleiders hebben zeker respect voor jou als opgroeiende mens. Zij aanvaarden dat je zoekende bent, fouten maakt, het nog niet helemaal weet.

Bovendien werken zij aan een open klimaat op school. Dit maakt het mogelijk dat leerlingen kunnen en durven uitkomen voor eigen meningen en ideeën.

Leerlingenbegeleiders hebben een eigen taak bij de opvang van leerlingen in moeilijkheden. Zij zijn niet altijd gespecialiseerde hulpverleners maar door hun ervaring hebben zij heel eigen mogelijkheden om jou te helpen. Een van hun taken is: de drempel tussen jou en de professionele hulpverleners buiten de school indien nodig te verlagen.

Loop je rond met vragen, grote of kleine problemen in de klas, op school, thuis of elders?

-  leer- of studiemoeilijkheden
-  studiekeuze en toekomstplannen
-  concentratie, motivatie, faalangst
-  gezondheid
-  roken, drugs, verslavingen
-  relaties (vrienden, thuis, leerkrachten,…)
-  seksualiteit
-  pesterijen, conflicten, bedreigingen
-  persoonlijke problemen, levensvragen

Hiervoor kan je steeds terecht bij de leerlingenbegeleider.

Leerlingenbegeleiders op school:

Griet Cleeren (griet.cleeren@hdc.ksleuven.be), eerste graad

Filip Van Ermen (filip.vanermen@hdc.ksleuven.be), tweede graad

Heleen Juchtmans (heleen.juchtmans@hdc.ksleuven.be), derde graad

Je vindt hen elke middag in het ILB-lokaal, of je kan ook een afspraak met hen maken.
Deze leerlingenbegeleiders hebben discretieplicht.