Schoolproject

Printvriendelijke versie

Ons doel

Gelukkige jongeren. We willen leerlingen doen uitgroeien tot jongeren die op een evenwichtige manier in zichzelf en in hun omgeving vertrouwen.   

De wijze waarop wij dat doel willen bereiken,
steunt op twee pijlers

In een warme school. Door verdraagzaamheid, wederzijds respect, verbondenheid  en aandacht voor elkaars talenten willen we ervoor zorgen dat iedereen zich goed voelt.

Sterke opleidingen.  Met onze studierichtingen vormen we competente jongeren die in het hoger onderwijs meer dan gemiddeld studierendement halen.

Deze pijlers staan op volgende 5 fundamenten

Openheid naar de wereld rondom ons. Leerplan, hoger onderwijs, organisaties, nascholingen, medemens, stad en wereld houden ons team scherp, en helpen ons de leerlingen te betrekken op hun nabije en verre omgeving.

Motivatie. We willen leerlingen positief stimuleren in een prikkelende en uitdagende leeromgeving.

Groei naar zelfstandigheid. We stimuleren initiatieven van leerlingen en geven ze gradueel meer verantwoordelijkheid. We bereiden ze voor op eigen keuzes, gebaseerd op realiteitszin.

Duidelijkheid en structuur. We communiceren open en eerlijk naar leerlingen, ouders en elkaar. We handelen rechtvaardig en consequent.

Infrastructuur. We gaan voor een propere, gezonde, milieuvriendelijke school met een levendige en frisse uitstraling.